Nytt regeringsuppdrag och temat för ESV-dagen går i coronakrisens spår

Clas Olsson

ESV strävar efter att vara ett kunskapsnav för ekonomistyrning i staten. Det handlar bland annat om att utveckla reglerna, följa upp hur de efterföljs och stötta myndigheterna i att göra rätt. I år präglas verksamheten av coronaviruset, vilket bland annat återspeglas i ett nytt regeringsuppdrag och temat för årets ESV‑dag.

ESV har fått i uppdrag att följa upp hur de utbetalande myndigheterna förvaltar de stöd som regeringen beslutat om med anledning av coronaviruset. Att stöden används korrekt är avgörande för att de ska motverka följderna av smittspridningen i samhället på det sätt regeringen avsett. ESV ska följa upp vilka kontrollåtgärder som vidtas för att motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar. Ambitionen är att hitta rätt balans i genomförandet och uppnå syftet utan en för stor belastning på de utbetalande myndigheterna. ESV kan också ge stöd till erfarenhetsutbyte myndigheterna emellan.

Att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte är en viktig del av att vara ett kunskapsnav. ESV-dagen är vår största mötesplats för alla som arbetar med styrningsfrågor i offentlig sektor. Stora delar av programmet till årets konferens är nu färdigt och anmälan är öppen. Programmet går i coronakrisens spår och vi kommer bland annat att titta på vilka lärdomar förvaltningen kan ta med sig från krishanteringen för att utveckla den statliga styrningen.

ESV följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer men då smittspridningen ser ut att minska och vissa restriktioner har upphävts vågar vi kanske räkna med att det värsta är bakom oss. Så jag hoppas vi kan ses under någorlunda normala omständigheter den 15 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV