Välkommen till ESV-dagen 2019!

ESV strävar efter att vara ett kunskapsnav för ekonomistyrning i staten. Det handlar både om att utveckla regelverken och stötta myndigheterna i att göra rätt. Men en viktig del är även att skapa mötesplatser där alla som jobbar med frågorna kan träffas och byta erfarenheter med oss på ESV och med varandra.

ESV-dagen är vår mest besökta mötesplats, som årligen samlar ett stort antal människor på olika positioner i statsförvaltningen. Konferensen har funnits i 20 år men efterfrågan på fysiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte i staten är fortfarande stor. Det är en av de insikter vi fått från ett pågående arbete med att lära känna våra målgrupper ännu bättre genom så kallade kundresor.

ESV-dagen är ett bra tillfälle att få nya insikter, knyta kontakter, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Att på så sätt utöka sitt nätverk kan bidra till såväl kunskapsutbyte som ökad samverkan i staten. Det finns en mängd erfarenhet samlad i förvaltningen och stora möjligheter att lära av varandra. En del av den samlade kunskapen hoppas vi kunna förmedla på årets ESV-dag. Programmet är nu klart och vi kan se fram emot en inspirerande konferens som speglar delar av dagens utmaningar inom styrningsområdet.

Vi ses den 15 oktober på City Conference Centre, Folkets Hus i Stockholm!

Clas Olsson
generaldirektör, ESV