Välkomna till ESV-dagen 2017!

ESV-dagen är vår årliga konferens och en värdefull och uppskattad mötesplats som riktar sig till alla som arbetar med ekonomistyrning i staten. Årets ESV-dag är den 19:e i raden. Programmet är nu klart och vi kan se fram emot en intressant och inspirerande dag med föreläsningar inom temat "Att navigera i förändring". Vi lever i ett samhälle som präglas av snabb förändring på många områden. Inte minst den ökade digitaliseringen ställer statsförvaltningen inför både nya möjligheter och utmaningar som kräver en hög grad av nytänkande och anpassningsförmåga. Här kan vi lära och inspireras av varandra men jag tror också att samverkan är viktig för att nå lyckade resultat. ESV har i uppdrag att titta på en ny finansieringsmodell för utbyte av grunddata mellan myndigheter samt kommuner och landsting. Detta är ett sätt som skulle underlätta samverkan över myndighetsgränser. ESV välkomnar också förslaget om att inrätta en ny digitaliseringsmyndighet och tror att en sådan aktör blir viktig i styrningen för att utveckla digitaliseringen i statsförvaltningen.

Vi har idag kommit olika långt i utvecklingen. Många myndigheter har lyckats väldigt bra att med hjälp av digitalisering utveckla viktiga samhällsfunktioner som förenklat kontakten med medborgarna. Men vi kan göra mer. Tittar man på digitalisering som helhet halkar det offentliga Sverige efter i internationella mätningar samtidigt som regeringen har formulerat ambitiösa mål för den offentliga sektorn. Transformationen kommer inte ske av sig själv. För att fler myndigheter ska dra nytta av digitaliseringen och de förändringar som den möjliggör krävs det både ökade investeringar och nya arbetssätt. Statsförvaltningen måste anpassa sig efter medborgarna och inte tvärtom, oavsett om det sker med hjälp av digitala tjänster eller ej.

ESV-dagen 2017 ger dig verktyg och inspiration hur myndigheter ska agera och tänka i tider av förändring. Vi får dra lärdom hur andra har gjort och inspireras till att utveckla nya arbetssätt. Jag ser fram emot att träffa alla kollegor i offentlig förvaltning. Välkommen till ESV-dagen 2017!

Clas Olsson
Generaldirektör, Ekonomistyrningsverket

 

Senast uppdaterad: