Rådgivande regeringsuppdrag ger utökade möjligheter att stötta enskilda myndigheter

Clas Olsson

Det nya året är i full gång med ett antal nya regeringsuppdrag till ESV, bland annat att stödja Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Fortifikationsverket samt att stödja Jordbruksverket. Den här typen av mer rådgivande uppdrag till enskilda myndigheter skiljer sig från våra mer traditionella utredningsuppdrag, där ESV granskar en verksamhet eller ett regelverk och ger förslag på förändringar.

Erfarenheterna från ESV:s tidigare uppdrag att stödja Försvarsmakten och FMV visar att mer rådgivande uppdrag ger en helt annan möjlighet att sätta sig in i myndighetens verksamhet och föreslå mer kompletta lösningar, än vad som oftast är möjligt inom ramen för ESV:s ordinarie rådgivnings- och stödverksamhet.

I stället för att påpeka brister och ge åtgärdsförslag i efterhand kan ESV:s utredare jobba integrerat och proaktivt tillsammans med myndigheten, lämna löpande synpunkter på utkast eller arbetssätt och vara med och bidra till att det blir rätt från början. Personerna som jobbar med frågorna har kunnat lära känna varandra och bygga upp ett ömsesidigt förtroende som bidrar till att höja kvaliteten i samarbetet.

Eftersom ESV har kunnat arbeta med flera olika delar av organisationen får vi en unik överblick över myndighetens resonemang, beslutsvägar och genomförande. Det kan vi sedan koppla till regelverken som myndigheten behöver följa, för att hitta lösningar som de själva inte visste var möjliga. Samtidigt stärker myndigheten den egna kompetensen och blir bättre på att utveckla sin styrning, eftersom de förstår vinsterna med att jobba med regelverket i förhållande till verksamheten.

När man jobbar så här nära varandra är det dock viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är olika myndigheter med olika ansvarsområden. ESV:s uppdrag är att ge rådgivning och lösningsförslag utifrån vår expertkunskap, men det är alltid den ansvariga myndigheten som ska fatta sina egna beslut utifrån sitt uppdrag.

Clas Olsson,
generaldirektör, ESV