ESV ska utvärdera den ekonomiska styrningen i staten

ESV:s generaldirektör Clas OlssonSåhär i årsredovisningstider är det hög tid att blicka tillbaka på förra årets resultat i form av verksamhetens prestationer och effekter. Hos oss arbetade vi bland annat med att utveckla ESV:s stöd till statliga myndigheter för att leva upp till de ändrade reglerna för intern styrning och kontroll och myndigheternas resultatredovisningar.

Vi har utökat vårt stöd på webbplatsen och informerat om nyheterna under relevanta utbildningar och nätverksträffar under året. Vår rådgivning är en viktig del av stödet och den fick en gemensam ingång på esv.se i form av tjänsten Fråga ESV. Vi har även arbetat för att bredda stödet till myndigheterna, till exempel genom att starta ett nytt nätverk för intern styrning och kontroll samt bjuda in myndighetsledningar för att diskutera styrningsfrågor. Fyra myndigheter träffade ESV för sådana diskussioner, vilket resulterade i ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Vi kommer att fortsätta förbättra myndighetens stöd under 2020, och bjuder på nytt in myndighetsledningar för att få diskutera statlig styrning med fler myndigheter. ESV och Statskontoret har även startat upp ett samverkansprojekt för att effektivisera myndigheternas administration. Arbetet kommer att utgå från ESV:s metodstöd för effektivisering, som vi tog fram förra året.

I år blir det dock större fokus på att utvärdera den ekonomiska styrningen i staten, med anledning av ett antal nya regeringsuppdrag. ESV ska bland annat titta närmare på vad den ekonomiska styrningen i staten omfattar, hur den har utvecklats och vilka utmaningar den står inför. ESV ska utgå från såväl myndigheternas som regeringens och riksdagens perspektiv, och rapporten ska bli ett diskussionsunderlag för att utveckla den ekonomiska styrningen i staten.

ESV har även fått regeringens uppdrag att följa upp reglerna för myndigheternas resultatredovisningar och göra en översyn av styrningen av den avgiftsbelagda verksamheten. ESV kommer också utreda behovet av internrevision.

Det blir med andra ord ett intressant år för oss som arbetar med ekonomistyrning i staten.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV