Lokalförsörjning mer än bara en kostnadsfråga

Under de senaste åren har många myndigheter bytt adress. Bland annat har ett antal regeringsbeslut lett till att flera myndigheter omlokaliserats från Stockholm. Andra myndigheter har valt att på eget initiativ flytta till mindre centrala adresser. Totalt sett har myndigheterna minskat sina lokaler i centrala Stockholm.

Det kan finnas olika anledningar till att en myndighet flyttar, till exempel ökade hyror. När man byter lokaler kan det vara ett bra tillfälle att även se över storleken och utformningen av kontoret. Vissa myndigheter väljer att minska lokalytan när de flyttar från en central adress, som ett sätt att få ned hyreskostnaden ytterligare.

ESV ger stöd i lokalförsörjningsfrågor till såväl andra myndigheter som till regeringen, och under det senaste året har vi även själva sett över våra lokalbehov. Under 2018 reducerades antalet medarbetare på ESV efter ett par verksamhetsövergångar – en förändring som sammanföll med omförhandlingen av myndighetens hyresavtal.

Kostnaden är givetvis en viktig faktor när en myndighet ska se över sin lokalförsörjning. Men det finns andra faktorer som kan ha avgörande betydelse. En grundläggande inre faktor är att lokalerna ska främja ett arbetssätt som är i linje med verksamhetens mål. Men även yttre förhållanden kan spela in när man bestämmer lokalernas utformning och läge, till exempel kompetensförsörjningen. Möjligheterna till ett mer flexibelt och mobilt arbetssätt har kanske minskat vikten av att sitta på ”rätt” adress, men läget har fortfarande betydelse för att behålla medarbetare och kunna attrahera ny kompetens.

För ESV:s del har vår analys lett till att vi kommer att krympa lokalerna på vår befintliga adress. I samband med det kommer vi även att se över utformningen av lokalerna i övrigt. Vi har ännu inte landat i hur kontoret ska se ut men har låtit oss inspireras av hur andra myndigheter har utformat sina lokaler. Att vi har fått ta del av andras erfarenheter från liknande förändringsresor är något vi uppskattat. Att lära av varandra i stort och smått tror jag att vi överlag borde göra oftare i statsförvaltningen.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Senast uppdaterad: