Kom igång och jobba med verksamhetslogik

Verksamhetslogik är ett systematiskt sätt att beskriva förutsättningar, genomförande och förväntade resultat för exempelvis en myndighet. Verksamhetslogik beskriver hur olika händelser och skeden förmodas hänga samman, från mål och resurser till verksamhet, samt från verksamhet till prestationer och effekter. Det är en bra utgångspunkt för att prioritera, analysera och justera verksamheten, både på förhand vid verksamhetsplaneringen och i efterhand för uppföljning och utvärdering.

ESV kan på olika sätt hjälpa er att komma igång och jobba med verksamhetslogik. Med vår nya webbutbildning lär du dig grunderna framför din dator när det passar dig. Om ni behöver fördjupning inom området kan ESV hjälpa er att ta fram en skräddarsydd workshop på myndigheten. ESV har också gett ut en vägledning i verksamhetslogik för fördjupning och stöd i arbetet.

Verksamhetslogik kan användas utifrån olika syften och i olika sammanhang, så det kan vara relevant att utveckla sina kunskaper inom området för såväl alla medarbetare som alla chefer i staten.

Genomför gärna vår webbutbildning i verksamhetslogik och hör av er om ni har frågor så berättar vi mer.

Kenneth Eliasson, utredare ESV

Senast uppdaterad: