I balans

Nu i dagarna lägger många myndigheter den sista handen vid sina årsredovisningar. Det ligger ett stort arbete bakom dem och jag vill passa på att tacka er alla som har jobbat med dem och med inrapporteringen till Hermes. Förutom att bidra till att ge regeringen information om respektive myndighets verksamhet och ekonomi bidrar arbetet också till årsredovisningen för staten som regeringen så småningom ska lämna till riksdagen. Jag tycker att vi ska vara stolta över att Sverige som ett av få länder i världen har förmågan att göra ett sammanställt bokslut för hela staten.

Redovisningen bidrar till god ordning och kontroll på statens resurser. Med detta som bas och utgångspunkt kan statsförvaltningen jobba med utveckling och effektivitet. Man kan tänka sig att vi står på två ben; det ena representerar kontroll och det andra representerar effektivitet. Under olika perioder betonas perspektiven olika; efter finanskrisen blev det mycket av kontrollfokus och nu effektivisering till exempel med hjälp av digitalisering. För att gå framåt behöver benen gå i takt och står vi och väger på ett ben kommer vi inte framåt. Det ena är inte viktigare än det andra, utan det handlar om ett samspel dem emellan och en balans.

Mycket av ESV:s verksamhet handlar om att verka för den goda balansen. Ett exempel på detta kan du läsa om i detta nyhetsbrev och det är att vi har föreslagit regeringen att delårsrapporterna bör tas bort från och med 2018. Det är ingen stor besparing för statsförvaltningen som helhet, men vi tror att kontrollen kan uppnås på ett annat sätt.

Pia Heyman, vikarierande GD

Senast uppdaterad: