Vad gör ni på ESV egentligen?

Många som arbetar på statliga myndigheter känner till ESV. Helena WingemoMen frågan i rubriken är desto vanligare i samtal med personer utanför statsförvaltningen. Det är inte så konstigt då våra målgrupper framför allt är andra myndigheter, regeringen och EU-kommissionen. Vi är även en myndighet med flera olika verksamhetsområden, så det är inte heller ovanligt att statsanställda bara känner till delar av vår verksamhet.

Övergripande kan man säga att ESV har koll på statens ekonomi, granskar EU-medel som kommer till Sverige och jobbar för att våra skattepengar används effektivt. Vi ansvarar för att förvalta och vidareutveckla statens gemensamma informationssystem Hermes, som ger stöd i arbetet med statens budget och uppföljning av ekonomin. ESV samlar in ekonomiska uppgifter från myndigheterna samt gör analyser och prognoser över den offentliga sektorns finanser. Det sammanställer vi till beslutsunderlag för regeringen och riksdagen. ESV ansvarar även för olika regler som myndigheterna måste följa och stöttar dem i att göra rätt, bland annat genom över femtio utbildningstillfällen varje år.

Med en sådan mångsidig verksamhet behöver vi personer med olika bakgrund och kompetens som kompletterar varandra. På ESV arbetar bland annat statsvetare, redovisningsekonomer, nationalekonomer, revisorer och systemutvecklare. Frågar man en ”ESV:are” varför de trivs med jobbet svarar många att det är för att de är med och bidrar till en effektiv statsförvaltning. Och det gör alla våra 150 medarbetare på olika sätt.

Som expertorganisation är ESV beroende av sakkunskap och kontinuerlig kompetensförsörjning, och vi behöver jobba löpande med kompetensutveckling och kompetensdelning i den befintliga organisationen. Samtidigt arbetar vi vid våra rekryteringar med att hitta nya och kompletterande kompetenser, som kan bidra till att genomföra myndighetens uppdrag på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt.

För att lyckas locka nya medarbetare och behålla våra befintliga behöver ESV både erbjuda intressanta arbetsuppgifter och vara en attraktiv arbetsgivare. Under de senaste åren har vi arbetat med vår kultur för att få ett tydligare utvecklingsfokus i hela organisationen, där vi vågar prova nytt och lär oss av våra misstag. Det kommer vi att jobba vidare med för att fortsätta vara en modern arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas.

Om du också är intresserad av ekonomistyrning och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen kan ESV vara en arbetsplats för dig. Vi rekryterar kontinuerligt nya medarbetare så håll utkik efter en passande tjänst på Linkedin, vår webbplats eller i nyhetsbrevet!

Helena Wingemo
HR-chef, ESV