Tack för gott samarbete!

Den 21 december går mitt förordnande ut på ESV och jag vill passa på att tacka för gott samarbete. ESV har i sin verksamhet kontakter med alla myndigheter och departement. Det ger en fantastisk överblick över förvaltningen.

Det finns mycket att vara stolt över i förvaltningen. Från mitt perspektiv på ESV tänker jag framförallt på den väl fungerande budgetprocessen. Allt från riksdagens beslut om utgiftstak, regeringens budgetprocess och myndigheternas interna kontroll, redovisning, budgetdisciplin och prognoser. Om ett anslag riskerar att överskridas ringer alarmklockor på myndighet, ESV och i departement. Jag har under mina år inte sett något så väl fungerande budgetsystem i något annat land.

När det gäller verksamheters effektivitet finns mer att göra. När ESV har följt och analyserat olika effektiviseringsinsatser ser vi att det oftast har varit fokus på kvalitet och sällan på att minska kostnader. Synsättet återspeglas både bland myndigheter och i departementen. För att åstadkomma betydande kostnadsminskningar krävs att regeringen anger vilka verksamhetsområden där kostnader ska minska. Ett sådant besparingsarbete bör vara målstyrt och långsiktigt samt vara väl förankrat på högsta nivå, såväl på myndighet som på departement.

Stora vinster finns även att hämta via digitaliseringen. De stora myndigheterna har gått före och utvecklat nya tjänster och arbetssätt till nytta för alla medborgare. Samtidigt hör jag från de framgångsrika myndigheterna att det mesta återstår. Regeringen har tagit flera olika initiativ för att driva på digitaliseringen. Det är bra med tanke på den stora utmaning som det ligger i att utveckla helt nya tjänster och byta arbetssätt för i stort sett hela den statliga förvaltningen.

Återigen, stort tack för fint samarbete och på återseende!

Mats Wikström

Senast uppdaterad: