Det blir inte alltid som man tänkt sig

När vi planerade årets ESV-dag under våren var det med förhoppningen att det skulle gå att genomföra en konferens av den här storleksordningen i oktober. Verkligheten blev en annan men vi är glada att kunna erbjuda en distansversion av ESV-dagen, som dessutom är kostnadsfri.

ESV-dagen har i princip funnits med oss sedan Ekonomistyrningsverket inrättades 1998. Det har blivit en uppskattad tradition och en viktig mötesplats för oss som arbetar med ekonomisk styrning i staten. Även om vi kan erbjuda delar av det planerade programmet i digital form så går det inte att fullt ut ersätta möjligheten att träffa kollegorna i staten.

Men det blir inte alltid som man tänkt sig, det har många fått erfara i år. Det gäller bland annat alla som hade planerat att gå ESV:s utbildningar. I vissa fall har det gått bra att ersätta fysiska seminarier och utbildningspass med digitala verktyg. I andra fall har vi dock bedömt att det direkta erfarenhetsutbytet är så avgörande för kunskapsdelning och utveckling att det inte går att ersätta det fysiska mötet.

Om man ska försöka se någon positiv aspekt av pandemin är det att vi fått en ökad digital mognad i förvaltningen. Ett exempel är att vår grundkurs i statlig styrning redovisning och finansiering är fullbokad i september, fast det är första gången vi genomför den digitalt på distans. Det finns helt enkelt en vilja i förvaltningen att hitta nya lösningar som inte bara håller oss flytande tills vi kan återgå till det normala. Vi försöker även utveckla våra arbetssätt för att skapa det nya normala.

Christina Cronsioe
kommunikationschef, ESV