Dags att lämna över stafettpinnen för e-handel i staten

Den 1 september får ESV:s uppdrag att främja e-handel i staten en ny hemvist på den nystartade Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), tillsammans med våra uppdrag inom digitaliseringsområdet.

ESV har i princip varit med under hela den statliga e-handelsresan. De första idéerna till vårt arbete inom området föddes redan i början av 2000-talet. Då låg fokus på skanning av leverantörsfakturor. En ny fas tog fart 2005 med ESV:s förstudie om e-fakturering för de statliga myndigheterna. Då inleddes strävan mot riktiga e-fakturor. Parallellt med införandet av e-faktura påbörjade vi även arbetet med att införa e-beställningar i staten.

Arbetet har burit frukt allt eftersom, och 2010 blev det obligatoriskt för myndigheter att använda e-fakturor. Nästa milstolpe kom 2014 med kravet på att alla myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar elektroniskt. In i det sista har vi jobbat med att genomföra nästa stora reform, nämligen att sluta ta emot pappers- och pdf-fakturor i den offentliga sektorn. Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Det kommer att effektivisera inköpsprocessen ytterligare.

När vi summerar över 10 års arbete är vi på ESV stolta över vårt bidrag till att skapa en effektivare inköpsprocess i staten. Vi är också stolta över att ha tagit fram kunskapsunderlag om bland annat statens it-användning i våra uppdrag inom digitaliseringsområdet. Det har synliggjort behovet av en myndighet som samordnar och stöttar den offentliga förvaltningens digitalisering. Här överlämnar både ESV och Expertgruppen för digitala investeringar underlag som DIGG får ta ställning till hur de vill förvalta och utveckla.

ESV kommer även framöver att stödja och underlätta för myndigheter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom ramen för vårt instruktionsenliga uppdrag att utveckla regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten. Men att en myndighet nu får ett samlat ansvar för digitaliseringsfrågorna är positivt och det ska bli spännande att följa deras arbete.

Till DIGG och ESV:s medarbetare som börjar där den 1 september säger vi lycka till!

Eva Lindblom
avdelningschef, ESV

Senast uppdaterad: