Myndigheternas rapporter i Hermes viktigt beslutsunderlag i kristid

Lena MalmqvistMyndigheterna rapporterar regelbundet in information av olika slag i statens gemensamma informationssystem Hermes. Informationen är viktig för centrala delar i en väl fungerande förvaltning med god ordning och kontroll på statens finanser. Det gäller inte minst i kristider. Just nu har regeringen särskilda behov av att löpande följa det ekonomiska utfallet för statens budget för att planera åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Där är myndigheternas rapportering i statsredovisningen en central del.

Det är med andra ord angeläget att myndigheterna fortsätter att på utsatta datum månadsvis rapporterar utfall på anslag och inkomsttitlar som ingår i statens budget. Informationen används bland annat av ESV och Regeringskansliet för att sammanställa och följa upp utfallet för statens budget. Det gör det möjligt att följa de ekonomiska effekterna av åtgärderna som riksdagen beslutat om för att begränsa smittspridningen av covid-19 och motverka följderna av smittspridningen i samhället.

Sverige har starka statsfinanser med en historiskt låg statsskuld och positiv nettoförmögenhet, vilket ger regeringens goda möjligheter att agera i krisen. En annan viktig pusselbit är myndigheternas regelbundna prognoser för utgifterna på anslagen i statens budget, som Regeringskansliet använder för att bedöma utgiftsnivåer gentemot utgiftstaket. Myndigheternas prognoser är också ett nödvändigt underlag till ESV:s oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Sammantaget bidrar det till regeringens möjligheter att fatta väl underbyggda beslut.

Informationen i Hermes används också för att rapportera Sveriges finansräkenskaper till EU:s statistikorgan Eurostat. I vanliga fall sammanställer ESV de så kallade nationalräkenskaperna kvartalsvis utifrån myndigheternas ekonomiska rapportering. Men med anledning av den pågående pandemin har Eurostat efterfrågat extra rapporter om den ekonomiska utvecklingen från medlemsländerna. ESV arbetar nu med att samordna de extra informationsbehov som uppkommit och utvärdera hur rapporteringen i eller till Hermes kan utvecklas.

Sammanfattningsvis står det klart att myndigheternas rapportering i Hermes är en viktig länk i den statliga beslutskedjan. Vi är väldigt tacksamma för det arbete ni på myndigheterna lägger ner och hoppas att ni förstår att det påverkar på riktigt!

Lena Malmqvist
enhetschef Statsredovisning