Första veckorna på jobbet

Den 3 april tillträdde jag som generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. ESV har många olika inriktningar på verksamheten och jag håller på att sätta mig in i alla våra sakfrågor. Jag har lång erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar inom offentlig sektor och känner mig väl förtrogen med ekonomistyrningsfrågor. I botten är jag nationalekonom och kommer närmast från Arbetsförmedlingen där jag arbetat som analyschef och senast som biträdande GD. Dessförinnan har jag bland annat varit chefekonom på Sveriges kommuner och landsting och finansråd på Finansdepartementet.

Under min första tid på ESV har det hänt mycket på myndigheten. ESV har presenterat sin senaste prognos som visar på starka offentliga finanser. Årets ekonomiadministrativa värdering visar återigen på ett gott resultat och att myndigheterna följer de ekonomiadministrativa bestämmelserna om finansiella befogenheter, redovisning och internkontroll. ESV har lämnat in den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Rapporten visar att internrevisionen på myndigheterna fungerar väl och att det är få myndigheter som redovisar brister.

Förslaget om att ESV ska få ta ett samlat ansvar för digitaliseringsfrågorna i offentlig sektor ställer jag mig positiv till. Det är en pusselbit som passar bra att lägga till vår övriga verksamhet, som går ut på att arbeta för att förvaltningen använder offentliga medel effektivt. Jag tror också att effektivisering kommer bli en allt viktigare fråga i staten och för oss som myndighet. Större samhällsekonomiska utmaningar, så som åldrande befolkning och behov av mer pengar till välfärdstjänster, gör att statliga myndigheter måste hushålla med skattepengar och hitta nya sätt att effektivisera sina verksamheter.

ESV har i sin verksamhet kontakter med alla myndigheter och departement, vilket ger en fantastisk överblick över förvaltningen. Som jag har förstått det har samarbetet fungerat bra och jag ser fram emot fortsätta det goda samarbetet och leda ESV mot nya mål och utmaningar.

Clas Olsson, GD

Senast uppdaterad: