Digitalisering i fokus

ESV arbetar sedan ett antal år med flera uppdrag som stödjer regeringens satsning på digitalisering av det offentliga Sverige – både nationellt och internationellt via EU. En stor del av vårt arbete sker i samarbete med andra myndigheter, exempelvis insamling av information om myndigheters it-kostnader och strategiska it-projekt. I förra veckan lämnade vi en rapport till regeringen med förslag till åtgärder för ökad digitalisering av det offentliga Sverige. ESV lyfter bland annat fram att myndigheter både behöver ta och få ett ökat ansvar för digitalisering, och att Sverige behöver en nationell strategi för digital infrastruktur.

I förra veckan fick regeringen också ett delbetänkande från utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Utredningen innehåller en rad förslag för att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn, och pekar på vikten av ett tydligt och styrande mål för när digital förvaltning ska vara genomförd inom staten. Utredningen ger också förslag på vilken myndighet som bör få ett samlat ansvar för digitaliseringen, och pekar ut ESV som huvudkandidat.

Ett sådant uppdrag skulle vara en stor utmaning för myndigheten, men vi ser också att många av de uppgifter som utredaren föreslår ansluter väl till de uppgifter som ESV redan har. Jag tänker på att vi ger stöd till regeringen och på flera områden är en länk mellan regeringen och myndigheterna. Jag tänker på vårt stöd till myndigheter, till exempel genom rådgivning och olika arrangemang för utbildning och erfarenhetsutbyte. Jag tänker också på vårt arbete med att ge ut föreskrifter, samla in information och arbeta med internationella standarder. Dessutom har vi ju en relativt stor egen it-verksamhet.

Om vi ser på hur våra grannländer har arbetat för gemensam offentlig digitalisering, kan vi konstatera att de i många fall har kommit längre än vad vi har gjort i Sverige. De har också som regel gett en aktör ett samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor. Det är en väg jag tycker att även Sverige ska gå och i vår rapport från förra veckan föreslår ESV att en digitaliseringsmyndighet inrättas. Det blir ett viktigt uppdrag, oavsett vilken myndighet som får det. Och vi på ESV tar gärna på oss den rollen.

Kristina Lundqvist
Stabschef och stf GD

Senast uppdaterad: