Var med i ESV:s referensgrupp för myndigheter utan krav på internrevision

2022-01-13 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer under 2022 att fördjupa sig i hur myndigheter utan krav på internrevision arbetar med intern styrning och kontroll. Nu söker vi dig som jobbar med dessa frågor på en myndighet som inte har krav på internrevision till en referensgrupp för vårt arbete.

Regeringen ställer i myndighetsförordningen respektive högskoleförordningen krav på att det i myndigheterna ska finnas en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Det ansvar som myndighetens ledning har för den interna styrningen och kontrollen är detsamma, oavsett myndighetstyp.

ESV har till uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten och ska bland annat utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen i staten. Under 2022 kommer vi att fördjupa oss i hur de myndigheter som inte har krav på internrevision enligt internrevisionsförordningen arbetar med intern styrning och kontroll.

Vi kommer att knyta en referensgrupp med företrädare för 3–5 myndigheter till vårt arbete. Jobbar du med frågor som rör intern styrning och kontroll på en myndighet som inte har krav på internrevision, och är intresserad av att ingå referensgruppen? Kontakta då Karolina Larfors för att anmäla ditt intresse.

Uppdatering: ESV har gått vidare med de intresseanmälningar som har kommit in och behöver i nuläget inte fler representanter till referensgruppen. Om du är intresserad av att veta mer om arbetet kan du kontakta Karolina Larfors.

Dela

Kontakt