Underskott i statens budget i juni

2022-07-28 | Nyhet

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 30,5 miljarder kronor. Det är en skillnad på 3,5 miljarder kronor jämfört med juni 2021, då saldot visade ett underskott på 34,0 miljarder kronor. Det beror främst på att de totala utgifterna blev lägre i juni i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 65,7 miljarder kronor i juni, vilket är 0,8 miljarder kronor (1,2 procent) lägre än i juni 2021. Det beror främst på att skatteinkomsterna blev lägre än i juni 2021.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 96,2 miljarder kronor i juni. Det är 4,3 miljarder kronor (4,3 procent) lägre än i juni 2021.

Saldot i statens budget för perioden januari–juni blev ett överskott på 132,4 miljarder kronor. Det är 82,1 miljarder kronor högre än under motsvarande period 2021. De totala inkomsterna för perioden blev 684,3 miljarder kronor, vilket är 68,9 miljarder kronor (11,2 procent) högre än 2021. De totala utgifterna blev 13,2 miljarder kronor (2,3 procent) lägre i år och uppgår till 551,9 miljarder kronor. De takbegränsade utgifterna blev 5,1 miljarder kronor (0,7 procent) lägre och uppgår till 780,7 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 augusti 2022.

Budgetsaldo januari–juni 2019–2022 (miljarder kronor)

  Diagram som visar utfallet för statens budget januari till juni 2019 till 2022.

Dela

Kontakt