Underskott i statens budget för september

2022-10-27 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 5,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 17,4 miljarder kronor jämfört med september 2021, då utfallet var ett överskott på 11,5 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 88,1 miljarder kronor i september, vilket är 2,9 miljarder kronor (3,4 procent) högre än i september 2021. Det beror främst på att inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev högre i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 94,1 miljarder kronor i september, vilket är 20,3 miljarder kronor högre än samma månad 2021. Det beror bland annat på att statsskuldsräntorna är högre i år. Jämförelsen påverkas också av tidigare förändringar i utlåningen till Riksbanken.

För januari–september blev saldot i statens budget ett överskott på 186,4 miljarder kronor. Det är 73,1 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 977,8 miljarder kronor hittills i år, vilket är 62,1 miljarder kronor (6,8 procent) högre än januari–september föregående år. Utgifterna blev 10,9 miljarder kronor (1,4 procent) lägre än motsvarande period föregående år och uppgår till 791,4 miljarder kronor. Hittills i år har Svenska kraftnät ökat sin behållning i Riksgäldskontoret med 52,0 miljarder kronor på grund av höga kapacitetsavgifter. Det minskar de totala utgifterna.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 29 november 2022.

Budgetsaldo januari–september 2019–2022 (miljarder kronor)

Diagram som visar utfallet för saldot i statens budget januari till september 2019 till 2022.

Dela

Kontakt