Treårssamråd under 2022

2022-01-11 | Nyhet

Enligt reglerna för avgiftssamråd ska statliga myndigheter vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. Under 2022 ska de myndigheter som sorterar under följande utgiftsområden genomföra treårssamråd:

  • 4 Rättsväsendet
  • 8 Migration
  • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
  • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
  • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
  • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
  • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
  • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
  • 22 Kommunikationer.

Räkna med att handläggningen hos ESV normalt tar 20 arbetsdagar. Under sommarmånaderna samt i november och december kan handläggningen ta längre tid.

Dela

Kontakt