Ta del av Sveriges officiella statistik om statens finanser

2022-06-09 | Nyhet

ESV har uppdaterat tidsserierna för bland annat statens budget med statistiken för 2021. Tidsserierna ingår i Sveriges officiella statistik och innefattar central information om statens finanser för de senaste 27 åren, och i enstaka fall ända sedan 1957/1958.

ESV sammanställer årligen den officiella statistiken för utfallet för statens budget, Årsredovisning för staten, statsskulden samt viss annan central information som rör statens finanser. Statistiken beskriver utfall per utgifts- och inkomstområde, realekonomisk fördelning samt ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar.

Statistiken för statens budget redovisas i svenska kronor och omfattar statliga budgetenheter. För att underlätta analys av längre tidsperioder finns även tabeller klassificerade enligt internationell standard om offentliga ändamål och realekonomisk art. Tabellerna omfattar i de flesta fall utfall för de senaste 27 åren, och i enstaka fall statistik sedan 1957/1958.

Dela

Kontakt