Statens bidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård ökade i april

2022-05-25 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 16,0 miljarder kronor. Det är en skillnad på 0,9 miljarder kronor jämfört med april 2021, då saldot visade ett underskott på 16,9 miljarder kronor. Statens utgifter ökade i april, bland annat för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 81,6 miljarder kronor i april, vilket är 6,8 miljarder kronor (9,0 procent) högre än i april 2021. Det beror främst på högre inkomster från mervärdesskatt, socialavgifter och löneskatter.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 97,6 miljarder kronor i april. Det är 5,9 miljarder kronor (6,4 procent) högre än i april 2021, vilket delvis beror på att staten betalade ut högre bidrag till folkhälsa och sjukvård i april i år. Bidragen inkluderar bland annat 1,8 miljarder kronor för hanteringen av uppskjuten vård och covid-19-relateratd vård. Dessutom betalade staten ut 3,4 miljarder kronor i ersättning för höga sjuklönekostnader. Att staten betalade ut 1,4 miljarder kronor i kompensation för höga elpriser under april bidrog också till att utgifterna ökade. Utgifterna för de coronarelaterade stöden inom utgiftsområdet Näringsliv blev dock totalt sett lägre än i april 2021.

För januari–april blev saldot i statens budget ett överskott på 93,7 miljarder kronor. Det är 46,4 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 459,9 miljarder kronor hittills i år, vilket är 50,5 miljarder kronor (12,3 procent) högre än för januari–april föregående år. Utgifterna blev 4,1 miljarder kronor (1,1 procent) högre än motsvarande period 2021 och uppgår till 366,1 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 22 juni 2022.

Budgetsaldo januari–april 2019–2022 (miljarder kronor)

utfall-april-2022-webb.png

Dela

Kontakt