Statens avgiftsintäkter ökade under 2021

2022-05-06 | Nyhet

De totala intäkterna i statens avgiftsbelagda verksamhet uppgick till 79,5 miljarder kronor för 2021, vilket är en ökning med 11,2 miljarder kronor jämfört med 2020. Det beror främst på att Affärsverket svenska kraftnät nästan fördubblade sina intäkter från uppdragsverksamheten. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga avgiftsrapport.

De totala intäkterna i statens offentligrättsliga verksamhet uppgick till 17,1 miljarder kronor under 2021, vilket är avgifter som enskilda är skyldiga att betala. Det är en minskning med 1,3 miljarder kronor jämfört med 2020, vilket främst beror på att Trafikverket retroaktivt sänkte banavgifterna för en period under coronapandemin och att Luftfartsverket omvärderade sin pensionsskuld 2020.

De totala intäkterna i statens uppdragsverksamhet uppgick till 62,4 miljarder kronor. Till uppdragsverksamhet hör till exempel försäljning av frivilligt efterfrågade varor och tjänster. Intäkterna ökade med 12,5 miljarder kronor jämfört med föregående år, vilket till stor del beror på att Affärsverket svenska kraftnäts intäkter ökade med 9,3 miljarder kronor. Det är nästan en dubblering jämfört med 2020.

De statliga myndigheterna, exklusive affärsverken, stod för 56,6 miljarder kronor av de totala avgiftsintäkterna. Dessa avgifter ökade med 2,7 miljarder kronor jämfört med 2020. Det beror bland annat på att Exportkreditnämnden ökade sina intäkter i uppdragsverksamhet med 1,2 miljarder kronor, främst till följd av några större affärer.

Dela

Kontakt