Snart dags för EA-uppföljning för 2022

2022-11-18 | Nyhet

ESV har i uppgift från regeringen att genomföra en uppföljning av hur myndigheterna under regeringen följer de ekonomiadministrativa regelverken (EA‑regelverket).

På samma sätt som förra året är en del av uppföljningen att samtliga myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska besvara en enkät. Den följer upp hur myndigheten har följt ett urval av bestämmelser inom EA‑regelverket under året. Enkäten öppnar den 23 november och ska besvaras senast den 14 december. Alla myndigheter kommer få ett mejl med en länk till enkäten när den har öppnat.

sidan Om Ea-uppföljningen kan du ladda ned en pdf-fil med frågorna redan nu för att få en överblick över enkäten och en möjlighet att förbereda myndighetens svar.

Dela

Kontakt