Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd

2022-09-20 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en översyn av strukturen för myndighetens föreskrifter och allmänna råd och föreslår ett nytt format för myndighetens regler. Senast den 21 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.

ESV:s föreskrifter och allmänna råd har hittills beslutats i form av cirkulär kopplade till de förordningar som ESV har föreskriftsrätt till. ESV föreslår nu att myndighetens regler i stället ska publiceras i en serie kallad Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd – ESVFA.

I remissen framgår ESV:s förslag på ny struktur och form. Notera att förslaget inte är avsett att förändra hur regelverket tillämpas.

Lämna synpunkter senast den 21 oktober

Även myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Skicka era svar senast fredag den 21 oktober 2022 via e‑post till registrator@esv.se med kopia till anna.kindberg@esv.se.

Dela

Kontakt