Överskott i statens budget för mars

2022-04-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 23,4 miljarder kronor, vilket är 14,2 miljarder kronor högre jämfört med mars 2021. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 110,9 miljarder kronor i mars, vilket är 16,1 miljarder kronor (17,0 procent) högre än i mars 2021.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 87,4 miljarder kronor i mars. Det är 1,9 miljarder kronor (2,2 procent) högre än i mars 2021. Det beror bland annat på högre utgifter för fortsatt vaccinering mot covid-19, utbetalning av kompensation för höga elpriser och förändringar i nettoutlåningen.

Saldot i statens budget för det första kvartalet blev ett överskott på 109,7 miljarder kronor. Det är 45,4 miljarder kronor högre än under motsvarande period 2021.

De totala inkomsterna för första kvartalet blev 378,2 miljarder kronor, vilket är 43,7 miljarder kronor (13,1 procent) högre än för första kvartalet 2021. De totala utgifterna blev 1,8 miljarder kronor (0,7 procent) lägre i år och uppgår till 268,5 miljarder kronor. De takbegränsade utgifterna blev 1,6 miljarder kronor (0,4 procent) lägre än första kvartalet 2021 och uppgår till 393,2 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 25 maj 2022.

Budgetsaldo första kvartalet 2019–2022 (miljarder kronor)

Diagram som visar statens budgetsaldo januari, februari och mars 2019 till 2022.

Dela

Kontakt