Överskott i statens budget för januari

2022-02-23 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för januari 2022 blev ett överskott på 0,8 miljarder kronor, vilket är 6,9 miljarder kronor lägre jämfört med januari föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 106,3 miljarder kronor i januari, vilket är 1,4 miljarder kronor (1,3 procent) lägre än i januari 2021.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 105,5 miljarder kronor i januari. Det är 5,5 miljarder kronor (5,5 procent) högre än i januari 2021. Det beror framför allt på förändringar i Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 mars 2022.

Saldo statens budget januari 2019–2022 (miljarder kronor)

utfall-januari-2022-webb.png

Dela

Kontakt