Överskott i statens budget för februari

2022-03-30 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 85,5 miljarder kronor, vilket är 38,2 miljarder kronor högre jämfört med februari 2021. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 161,1 miljarder kronor i februari, vilket är 29,0 miljarder kronor (22,0 procent) högre än i februari 2021. Det beror främst på högre skatteinbetalningar.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 75,6 miljarder kronor i februari. Det är 9,1 miljarder kronor (10,8 procent) lägre än i februari 2021. Det beror bland annat på lägre utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner för åtgärder kopplade till covid‑19 samt en lägre avgift till EU.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 april 2022.

Saldo statens budget februari 2019–2022 (miljarder kronor)

Diagram som visar utfallet för statens budget i januari 2019 till 2022.

Dela

Kontakt