Övergången till samordnad statlig it-drift kan gå snabbare

2022-03-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på infrastukturdepartementets remiss av It-driftsutredningens slutbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:97). ESV stöder huvudinriktningen i utredningen men lämnar även förslag på hur reformen kan genomföras snabbare.

ESV stöder huvudinriktningen i It-driftsutredningens förslag om att myndigheterna borde ha en varaktig och samordnad it-drift för att nå högre säkerhet och kostnadseffektivitet. Vidare tillstyrker ESV den föreslagna investeringsmodellen.

ESV ser dock en risk med att infasningen kommer att ta lång tid. Därför föreslår ESV att regeringen överväger att under en övergångstid låta myndigheter som redan tillhandahåller it-drift (till exempel ESV) ansluta fler myndigheter – under förutsättning att deras information har samma eller lägre skyddsvärde som myndigheterna som redan finns anslutna.

Dela

Kontakt