Nu öppnar inrapporteringen för budgetunderlaget

2022-01-25 | Nyhet

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag till regeringen. Information om planerade investeringar inklusive finansiering, kontokrediter och utlåning ska rapporteras i Hermes. Myndigheterna ska även lämna budgetunderlag i pdf-format. Notera att ESV har vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen i Hermes under året.

Från och med den 25 januari till och med den 1 mars går det att lämna information om planerade investeringar inklusive finansiering, kontokrediter och utlåning i Hermes. Rapporteringen i Hermes gör det lättare för regeringen att sammanställa statens planerade investeringar, kontokrediter och utlåning.

Myndigheterna ska precis som vanligt även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format senast den 1 mars, inklusive den information som rapporteras i budgetunderlaget i Hermes.

Stöd för att rapportera uppgifterna på rätt sätt

Under året har ESV vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen. Vi har även utvecklat tabeller för Övriga kontokrediter och Utlåning. Du kan numera kopiera och klistra in värden från Excel till Hermes i alla tabeller. Även vissa valideringar är ändrade för att underlätta för dig som rapporterar att göra rätt.

I anslutning till varje inrapporteringssida i Hermes finns informationstexter som beskriver hur du ska rapportera uppgifterna.

I ESV:s handledning Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen hittar du stöd för att tillämpa bestämmelserna för vilken information om investeringar som ska finnas med i budgetunderlaget.

Om ni har frågor om innehållet i budgetunderlaget går det bra att ta kontakt via Fråga ESV. Om ni har frågor om inrapporteringen och Hermes tar ni kontakt via Fråga ESV om Hermes.

Dela

Kontakt