Kapacitetsavgifterna för överföring av el fortsätter bidra till statens överskott

2022-09-29 | Nyhet

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 44,5 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljard kronor högre än i augusti 2021. Det beror främst på att de höga inbetalningarna från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden fortsätter att minska statens utgifter. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 111,1 miljarder kronor i augusti, vilket är 6,3 miljarder kronor (5,4 procent) lägre än i augusti 2021. Det beror främst på högre utbetalningar av överskott på skattekonto.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 66,6 miljarder kronor i augusti, vilket är 7,4 miljarder kronor (10,0 procent) lägre än i augusti 2021. Det beror främst på att Affärsverket svenska kraftnät ökade behållningen på sitt konto i Riksgäldskontoret med 12,1 miljarder kronor i augusti i år, vilket minskar statens totala utgifter. Hittills i år har Svenska kraftnät ökat behållningen med 44,0 miljarder kronor. Det beror på att inbetalningarna från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden har ökat kraftigt.

För januari–augusti blev saldot i statens budget ett överskott på 192,3 miljarder kronor. Det är 90,5 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 889,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är 59,2 miljarder kronor (7,1 procent) högre än januari–augusti föregående år. Utgifterna blev 31,2 miljarder kronor (4,3 procent) lägre än motsvarande period föregående år och uppgår till 697,3 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 27 oktober 2022.

Svenska kraftnäts inlåning i Riksgäldskontoret samt genomsnittsligt månadspris på el 2021 och 2022

Diagram som visar Svenska kraftnäts inlåning i Riksgäldskontoret samt genomsnittsligt pris på el i elområde 1 och 4 månadsvis för januari till december 2021 respektive januari till augusti 2022.

 

Dela

Kontakt