Internationellt samarbete en möjlighet till kompetensutveckling

2022-05-23 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) leder ett samarbetsprojekt om myndighetsstyrning i Georgien. I projektet deltar både ESV:s egna medarbetare och andra kollegor från statsförvaltningen som experter. Här berättar Johan Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på Polismyndigheten, om erfarenheterna och möjligheterna till kompetensutveckling under projektet.

Sedan sommaren 2020 driver ESV ett samarbetsprojekt med finansministeriet i Georgien, med fokus på resultatstyrning och intern styrning och kontroll. Utöver ESV:s egna medarbetare deltar även kollegor från andra myndigheter som så kallade korttidsexperter på plats i Georgien under olika delar av projektet. En av dem är Johan Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på Polismyndigheten.

– Jag har jobbat med verksamhetsutveckling i staten i många år och det lät som en spännande utmaning att får vara med och bidra med min kompetens för att hjälpa till och utveckla myndighetsstyrningen i ett annat land, säger han.

Ledde workshoppar med departement och myndigheter

Tillsammans med en kollega från Sverige ansvarade Gunnarsson för att bidra till det georgiska finansministeriets arbete med att utveckla styrningen av landets myndigheter genom deras motsvarighet till regleringsbreven i Sverige. Utifrån en inledande behovsdiskussion med representanter från Georgien tog de fram en rapport som beskrev fördelarna och utmaningarna i den svenska kontexten.

– Rapporten var utgångspunkten för arbetet på plats under en vecka i Georgien. Där ledde vi workshoppar med företrädare från landets departement och myndigheter för att diskutera hur Georgiens motsvarighet till ESV ska kunna fortsätta utveckla myndighetsstyrningen, säger Johan Gunnarsson.

Johan Gunnarsson.Johan Gunnarsson leder en workshop med kollegorna i Georgien. Hörlurar användes för tolkning då flera av deltagarna inte talade engelska.

Aktiviteterna i Georgien följdes sedan upp med visst stödjande arbete efter genomförandet.

– Även om jag är väl insatt i den svenska myndighetsstyrningen var det utmanande att föra över den kunskapen till kontexten i ett annat land som jag på förhand inte heller visste så mycket om. Men vi hade bra kontakt med våra georgiska kollegor och de tog en aktiv roll i att förklara sina behov, säger Johan Gunnarsson.

Bra att förbereda förutsättningarna att delta i projektet

Johan Gunnarsson jobbade tillsammans med en kollega som hade erfarenhet av tidigare liknande projekt.

– Det var en trygghet att arbeta med någon som har en tydlig bild av vad man kan förvänta sig av uppdraget. Inte minst underlättade det arbetet med att avgöra vad som kunde vara relevant att lyfta fram i den förberedande rapporten, säger han.

Totalt sett handlade det om ungefär tre veckors arbete, inklusive förberedelser, arbetet på plats i Georgien och det fortsatta stödet från Sverige.

– En lärdom är att det är bra att förbereda arbetet ordentligt i förväg. Vi jobbar ganska händelsebaserat till vardags på Polismyndigheten och det är inte alltid lätt att avgöra när det passar att ta tre veckor i anspråk för att kunna koncentrera sig på projektarbetet, säger Johan Gunnarsson.

En möjlighet till kompetensutveckling

Johan Gunnarsson har tidigare gått Statens controllerutbildning, som är ESV:s programutbildning i verksamhetsstyrning.

– Jag tror att ESV skulle kunna vara ännu tydligare under programutbildningen med att möjligheten att delta i internationella projekt kan ses som en form av fortsättning på utbildningen för att utveckla sin kompetens. Jag tror att det kan passa många som går kursen, säger han.

Johan Gunnarsson deltar gärna i liknande projekt i framtiden, om det är något som passar hans kompetensprofil. Och han rekommenderar även andra att ta chansen.

– Det passar dig som är intresserad av statlig verksamhetsutveckling och internationellt arbete, samtidigt som du tycker det är roligt att träffa andra länders företrädare och få en bild av deras kultur, säger han.

Fler internationella projekt kan komma

ESV fick stort gensvar på intresseförfrågan om att medverka i projektet från controllrar på svenska myndigheter.

– Det var många som anmälde sig till att delta som korttidsexpert i Georgien. Dessvärre gjorde pandemin att antalet aktiviteter blev färre än planerat, vilket i sin tur ledde till att inte så många av de intresserade fick möjligheten att delta, säger Anders Nilsson, ESV:s man på plats i Georgien under projekttiden.

När ESV startar nya liknande projekt kommer vi att gå ut med en ny förfrågan på esv.se.

Dela

Kontakt