Högre inkomster från statens aktier i maj

2022-06-22 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 69,2 miljarder kronor, vilket är 32,2 miljarder kronor högre jämfört med maj 2021. Det beror främst på att inkomsterna från statens aktier blev högre i maj i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 158,8 miljarder kronor i maj, vilket är 19,2 miljarder kronor (13,7 procent) högre än i maj 2021. Det beror främst på att inkomsterna från statens aktier blev 28,4 miljarder kronor högre än i maj 2021. Mest ökade utdelningen från Vattenfall AB, med 19,4 miljarder kronor, vilket i huvudsak berodde på en engångskompensation och en försäljning. Skatteinkomsterna blev dock 6,2 miljarder kronor lägre än i maj 2021, medan rörelseöverskotten blev 2,9 miljarder kronor lägre.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 89,6 miljarder kronor i maj. Det är 13,1 miljarder kronor (12,7 procent) lägre än i maj 2021. Det beror bland annat på lägre utbetalningar av olika stöd och åtgärder med anledning av covid-19, exempelvis omställningsstöd, stöd vid korttidsarbete och utgifter för provtagning, smittspårning och utbrottshantering.

Saldot i statens budget för perioden januari–maj blev ett överskott på 162,9 miljarder kronor. Det är 78,6 miljarder kronor högre än under motsvarande period 2021. De totala inkomsterna för perioden blev 618,6 miljarder kronor, vilket är 69,7 miljarder kronor (12,7 procent) högre än 2021. De totala utgifterna blev 8,9 miljarder kronor (1,9 procent) lägre i år och uppgår till 455,7 miljarder kronor. De takbegränsade utgifterna blev 1,1 miljard kronor (0,2 procent) lägre och uppgår till 652,8 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 juli 2022.

Budgetsaldo januari–maj 2019–2022 (miljarder kronor)

Diagram som visar utfallet för statens budget januari till maj 2019 till 2022.

Dela

Kontakt