Höga inbetalningar från kapacitetsavgifter fortsätter att minska statens utgifter

2022-08-30 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 15,4 miljarder kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor högre än i juli 2021. Det beror främst på att det blev högre inbetalningar i juli i år från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 94,3 miljarder kronor i juli, vilket är 3,3 miljarder kronor (3,4 procent) lägre än i juli 2021. Inkomsterna från moms blev 1,6 miljarder kronor lägre. Dessutom blev inkomsterna från energiskatt 1,4 miljarder kronor lägre. Det beror till stor del på riksdagens beslut om att tillfälligt sänka energiskatten på bensin och oljeprodukter.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 78,9 miljarder kronor i juli, vilket är 10,7 miljarder kronor (11,9 procent) lägre än i juli 2021. Det beror bland annat på att Affärsverket svenska kraftnät ökade behållningen på sitt konto i Riksgäldskontoret med 6,1 miljarder kronor i juli, vilket minskar statens totala utgifter. Hittills i år har Svenska kraftnät ökat behållningen med 31,4 miljarder kronor, vilket beror på att inbetalningarna från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden ökat kraftigt.

För januari–juli blev saldot i statens budget ett överskott på 147,8 miljarder kronor. Det är 89,4 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 778,6 miljarder kronor hittills i år, vilket är 65,5 miljarder kronor (9,2 procent) högre än januari–juli föregående år. Utgifterna blev 23,9 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än motsvarande period föregående år och uppgår till 630,8 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 29 september 2022.

Budgetsaldo januari–juli 2019–2022 (miljarder kronor)

utfall-juli-2022-webb.png

Dela

Kontakt