Hanteringen av myndigheternas beställningsbemyndiganden kan förbättras

2022-10-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat förslag till regeringen som kan förbättra hanteringen av beställningsbemyndiganden. Förslagen handlar bland annat om att förändra uppställningsformen i budgetunderlaget samt att utveckla stödet till myndigheterna och Regeringskansliet.

ESV har identifierat att problem och utmaningar med att hantera beställningsbemyndiganden ofta är resultatet av bristande styrning och kontroll, vilket bland annat beror på avsaknad av ändamålsenliga systemstöd.

Se över uppställningsform, stöd och processer

I en rapport till regeringen presenterar ESV ett antal förslag som kan bidra till att åtgärda utmaningarna. Det handlar bland annat om att förändra uppställningsformen i budgetunderlaget och i myndighetens årsredovisning, för att framför allt tydliggöra kopplingen mellan beställningsbemyndiganden och framtida anslagsnivåer.

Vidare föreslår ESV att det generella stödet till myndigheter bör utvecklas, samt att den interna processen för beställningsbemyndiganden inom Regeringskansliet tydliggörs.

Kan leda till ökad förståelse och bättre beslutsunderlag

ESV bedömer att förslagen leder till en ökad förståelse för beställningsbemyndiganden hos såväl myndigheterna som inom Regeringskansliet. På sikt kan det även leda till att riksdag och regering får mer tillförlitliga beslutsunderlag som ger en tydligare och mer fullständig bild av hur det framtida budgetutrymmet ser ut.

Dela

Kontakt