Förbättringar i Sveriges hantering av EU-medel

2022-04-08 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur svenska myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut till stödmottagare. Hanteringen fungerar överlag bra, och sedan förra året har Jordbruksverket dessutom åtgärdat flera tidigare brister inom jordbruksstöden.

Myndigheternas räkenskaper är tillförlitliga för de svenska program som hanterar EU-medel, och det har varit få felaktiga utbetalningar till stödmottagarna under revisionsperioden. Det finns dock två mindre program där hanteringen fortfarande behöver förbättras för att motsvara Europeiska kommissionens krav. Jordbruksverket, som ansvarar för dessa program, har gjort vissa förbättringar sedan förra året men det kvarstår fortfarande systematiska brister.

Jordbruksfonderna hanteras bättre än på flera år

Jordbruksverkets hantering av stödet från jordbruksfonderna har tydligt förbättrats sedan den föregående revisionen. I år lämnar ESV ett uttalande utan reservation, vilket betyder att hanteringen i stort lever upp till kommissionens krav.

– Stödet från jordbruksfonderna utgör ungefär 10 av de 14 miljarder kronor som Sverige årligen får från EU, så det är positivt att de tidigare bristerna är åtgärdade. Nu kan Jordbruksverket fokusera på att anpassa och utveckla genomförandet i Sverige av EU:s jordbrukspolitik under den nya programperioden som startar inom något år, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV.

Sedan föregående revison har Jordbruksverket arbetat med en åtgärdsplan för stödet inom jordbruksfonderna, och huvuddelen av planen är nu genomförd. Bland annat har myndigheten upprättat nya rutiner och förbättrat funktionaliteten i sina it-system. Tillsammans med länsstyrelserna har man också hanterat ett stort antal ärenden som har blivit försenade på grund av de tidigare bristerna i hanteringen.

Jordbruksverkets program

Dela

Kontakt