ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

2022-08-23 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Vi erbjuder möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, men våra experter kan också delta vid ett möte på plats hos er eller digitalt på distans.

Genom att erbjuda ledningsgrupper en möjlighet att diskutera styrningsfrågor utifrån den enskilda myndighetens perspektiv vill ESV bredda stödet inom våra verksamhetsområden och öka förståelsen för myndigheternas utmaningar. Tanken är att det ska bli ett ömsesidigt utbyte mellan ESV och de inbjudna myndigheterna.

Flera myndigheter träffade ESV innan pandemin och diskuterade bland annat effektiviseringar, tillitsbaserad styrning, intern styrning och kontroll, finansiering och utformning av årsredovisningen. Vilka frågor som är aktuella beror dock på den enskilda myndighetens behov.

Träffa ESV på plats eller digitalt under hösten

Hör av er i god tid om ni vill att våra experter ska delta på plats eller digitalt i ert ledningsgruppsmöte. För att det ska bli givande samtal bör man räkna med att avsätta minst en timme åt att diskutera ekonomisk styrning.

Kontakta gärna oss för en intresseanmälan och för att diskutera ett möjligt upplägg, inklusive om ni vill förlägga ert ledningsgruppsmöte till våra lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm.

Dela

Kontakt