ESV undersöker allmänhetens inställning till välfärdsbrott

2022-01-24 | Nyhet

Just nu genomför Ekonomistyrningsverket (ESV) en attitydundersökning om allmänhetens inställning till välfärdsbrott. Undersökningen är en del av ESV:s uppdrag att stödja och samordna välfärdsmyndigheternas arbete med att främja korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Hösten 2020 beslutade riksdagen om målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och att felen ska motverkas. ESV har till uppgift att stödja välfärdsmyndigheterna i detta arbete, bland annat genom att samordna studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar. ESV ska också analysera orsakerna till felen och komma med förslag på åtgärder för att minska och motverka dem.

Attitydundersökning underlag för ESV:s analys

Under januari och februari genomför ESV en attitydundersökning om allmänhetens inställning till välfärdsbrott. Tillsammans med välfärdsmyndigheternas årsredovisningar blir resultatet från undersökningen ett underlag till ESV:s analys av myndigheternas arbete utifrån riksdagens mål. ESV ska redovisa analysen till Regeringskansliet senast den 20 april i år. Resultatet kommer även att presenteras på esv.se.

En liknande attitydundersökning genomfördes i slutet av 2018 av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Resultatet visade bland annat att de flesta har en negativ inställning till bidragsfusk, men att inställningen varierade betydligt mellan olika former av fusk.

Dela

Kontakt