EA-boken är uppdaterad

2022-02-15 | Nyhet

Nu är EA-boken 2022 publicerad, med ändringar i författningar till och med SFS 2021:1209. ESV har bland annat gjort ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och avgiftsförordningen (1992:191).

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Du kan både läsa den direkt på ESV:s webbplats och ladda ned den som en pdf-fil.

Dela

Kontakt