Dags att skicka in underlag till årets avgiftssamråd

2022-10-17 | Nyhet

Månaderna runt årsskiftet brukar handläggningen av avgiftssamråd ta längre tid. ESV uppmanar därför de myndigheter som ska samråda med ESV under 2022 att om möjligt inkomma med samrådsunderlag så snart som möjligt.

Under 2022 ska de myndigheter som sorterar under följande utgiftsområden genomföra treårssamråd:

  • 4 Rättsväsendet
  • 8 Migration
  • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
  • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
  • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
  • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
  • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
  • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
  • 22 Kommunikationer.

Utöver treårssamråd ska myndigheten samråda med ESV om den avser att väsentligt förändra eller ta ut en ny avgift. Samrådet ska genomföras före myndighetens beslut om avgiften. Myndigheten ska inte samråda om det är regeringen som fattar beslut om avgiften.

Dela

Kontakt