Baskontoplanen är uppdaterad för 2022

2022-02-17 | Nyhet

ESV har uppdaterat baskontoplanen för statliga myndigheter. Vi har bland annat ändrat vissa texter och benämningar till följd av ESV:s ändringar av föreskrifterna om rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder), som beslutades i Cirkulär 2021:5. Ändringarna påverkar i sin tur i vilken undergrupp myndigheterna bör kontera vissa kostnader. Vi har även ändrat benämning och lagt till konton för bokföring av reavinst och reaförlust, samt gjort en del andra mindre justeringar.

Alla ändringar är markerade med gul bakgrund i handledningen Baskontoplan 2022 med konteringsanvisningar.

Dela

Kontakt