Attitydundersökning om välfärdsbrott pågår

2022-10-20 | Nyhet

Just nu genomför Ekonomistyrningsverket (ESV) en undersökning om allmänhetens inställning till välfärdsbrott, och till myndigheternas kontrollarbete.

ESV har regeringens uppdrag att följa upp och föreslå förbättringar i arbetet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Attitydundersökningen blir ett av flera underlag för att följa upp det mål som riksdagen har beslutat: att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och att felen ska motverkas. Liknande undersökningar har genomförts flera gånger tidigare, bland annat av Delegationen för korrekta utbetalningar.

Statistikmyndigheten SCB genomför undersökningen på uppdrag av ESV. Undersökningen pågår under perioden oktober–december 2022. Resultatet av attitydundersökningen kommer att redovisas under våren 2023.

Dela

Kontakt