Uppdaterad inlämning av kommentarer på S-koder

2021-03-30 | Nyhet

Från och med första kvartalet 2021 ska alla myndigheter lämna kommentarer i Hermes om det finns stora förändringar i S-kodsutfallet mellan det inrapporterade kvartalet och motsvarande kvartal föregående år. Tidigare skulle myndigheterna kommentera förändringarna ackumulerat under året. Själva filinläsningen av utfallet ska dock även fortsättningsvis rapporteras ackumulerat.

Perioden för att lämna kommentarer på S-koder kommer numera att öppna tidigare och vara öppen under större delen av den vanliga inrapporteringen av utfallet, samt några vardagar längre. Om ni vill ha ett påminnelsemejl när det är dags att lämna kommentarerna kan ni ange det i Hermes under Statsredovisning/Myndighetsuppgifter/Påminnelser.

Mer information om hur du lämna kommentarer på S-koder finns i anslutning till rapporten i Hermes och på webbsidan Lämna kommentarer på S-koder.

Dela

Kontakt