Trafikverkets investeringsplan och uppföljning bör utvecklas

2021-04-19 | Nyhet

Trafikverkets investeringsplan bör utökas till att omfatta all den nationella transportinfrastruktur som myndigheten finansierar. Samtidigt bör uppföljningen av Trafikverket förstärkas. Det skulle förbättra riksdagens och regeringens förutsättningar att styra och följa upp transportinfrastrukturen. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.

ESV har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket och lämnat ett antal förslag för hur regeringens styrning och uppföljning kan utvecklas. Förslagen bygger vidare på ESV:s delrapport med förslag på att förändra Trafikverkets anslagsstyrning, utveckla myndighetens investeringsplan och integrera den med nationella planen för transportinfrastruktur.

Utöka Trafikverkets investeringsplan

ESV föreslår att Trafikverkets investeringsplan utvecklas genom att utöka planen från att innehålla den statliga transportinfrastruktur som Trafikverket förvaltar till att omfatta hela den nationella transportinfrastruktur som Trafikverket finansierar, och som regeringen styr genom nationella och regionala planer. Det skulle ge regeringen förutsättningar för en mindre detaljerad anslagsstyrning. Därutöver föreslår ESV att investeringsplanen utökas med utgifter för underhåll och att objektstrukturen anpassas till detaljnivån i regeringens beslut om nationell plan.

Förstärk uppföljningen av investeringar

ESV anser även att uppföljningen av Trafikverkets verksamhet bör utvecklas, och lämnar förslag på hur informationen om det årliga genomförandet kan ge en sådan möjlighet. Det skulle ge regeringen en förstärkt uppföljning av investeringar i transportinfrastruktur. Förslagen ger också Trafikverket väsentligt bättre möjlighet att genomföra sin verksamhet effektivt.

Dela

Kontakt