Tidsserier för statens budget 2020 är publicerade

2021-06-10 | Nyhet

ESV har nu publicerat tidsserier för statens budget 2020, som ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten beskriver bland annat det slutliga utfallet för inkomster, utgifter och saldo på statens budget 1995–2020.

ESV sammanställer årligen den officiella statistiken för utfallet för statens budget, Årsredovisning för staten, statsskulden samt viss annan central information som rör statens finanser. Statistiken beskriver utfall per utgifts- och inkomstområde, realekonomisk fördelning samt ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar.

Statistiken för statens budget redovisas i svenska kronor och omfattar statliga budgetenheter. För att underlätta analys av längre tidsperioder finns även tabeller klassificerade enligt internationell standard om offentliga ändamål och realekonomisk art. Tabellerna omfattar i de flesta fall utfall för de senaste 25 åren.

Dela

Kontakt