Stort underskott i år – betydligt mindre nästa år

2021-06-22 | Pressmeddelande

Trots stark tillväxt blir det ett stort underskott i det offentliga sparandet i år. Nästa år blir dock underskottet betydligt mindre eftersom de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört. Det strukturella sparandet är ändå under målnivån för överskottsmålet. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Återhämtningen i ekonomin blir stark i år och nästa år. BNP växer med 4,1 respektive 3,0 procent. Den starka tillväxten ökar efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten sjunker successivt under 2021 efter att ha varit som högst i början av året. Nästa år sjunker den med 0,9 procentenheter till 7,5 procent.

Stora utgiftsökningar och skattesänkningar leder till ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande även i år. År 2022 blir underskottet betydligt mindre eftersom flera av de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört.

– Det blir fortfarande ett stort underskott i det strukturella sparandet i år. Nästa år blir det betydligt mindre eftersom de flesta av de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört. Men det är fortfarande under målnivån för överskottsmålet. Det säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ligger inom målintervallet för skuldankaret, som är 40 procent av BNP, både i år och nästa år.

Prognosen i siffror

  2020 2021 2022
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
-3,0 4,1 3,0
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,3 8,4 7,5
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-148 -150 -18
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-3,0 -2,8 -0,3
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-1,3 -2,2 -0,3
Budgetsaldo – miljarder kronor -221 -66 142
Maastrichtskuld – procent av BNP 39,7 38,5 34,4

 

Dela

Kontakt