Statens takbegränsade utgifter ökade i oktober

2021-11-30 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,3 miljarder kronor, vilket är 39,2 miljarder kronor högre än i oktober 2020. Det beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken, vilket minskar de totala utgifterna i staten. De takbegränsade utgifterna har däremot ökat. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar utfallet för statens budget januari till december 2019 och 2020 samt januari till oktober 2021.

De totala inkomsterna i statens budget blev 76,0 miljarder kronor i oktober, vilket är 1,7 miljarder kronor (2,2 procent) lägre än i oktober 2020. Det beror främst på att inkomsterna av statens aktier blev 1,5 miljarder kronor lägre jämfört med oktober föregående år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 72,7 miljarder kronor i oktober, vilket är 41,0 miljarder kronor (36,1 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror huvudsakligen på förändringar i utlåningen till Riksbanken.

De takbegränsade utgifterna blev 130,7 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor (3,7 procent) högre än i oktober 2020. De högre utgifterna avser framför allt utgiftsområdena Försvar och samhällets krisberedskap, Utbildning och universitetsforskning samt Allmänna bidrag till kommuner. Utgifterna för utgiftsområdet Näringsliv har däremot minskat.

För perioden januari–oktober blev saldot i statens budget ett överskott på 116,6 miljarder kronor. Det är en skillnad på 251,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 135,1 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 991,6 miljarder kronor hittills i år, vilket är 162,8 miljarder kronor (19,6 procent) högre än föregående år. Utgifterna blev 88,9 miljarder kronor (9,2 procent) lägre än motsvarande period 2020 och uppgår till 875,0 miljarder kronor. De lägre utgifterna förklaras huvudsakligen av förändringar i utlåningen till Riksbanken.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 16 december 2021.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget kan du följa utvecklingen för statens inkomster och utgifter varje månad. Här kan du bland annat ta reda på hur stora utgifter staten har för miljö- och naturvård. Exempelvis för åtgärderna inom Klimatklivet, en del av anslaget klimatinvesteringar, som ska minska klimatpåverkande utsläpp.

Dela

Kontakt