Statens takbegränsade utgifter fortsätter att öka

2021-04-29 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 9,2 miljarder kronor. Det är en skillnad på 51,3 miljarder kronor jämfört med mars 2020, då saldot visade ett underskott på 42,1 miljarder kronor. Samtidigt ökade de takbegränsade utgifterna. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar statens budgetsaldo januari till december 2019 och 2020 samt januari till mars 2021.

De totala inkomsterna i statens budget blev 94,7 miljarder kronor i mars, vilket är 12,5 miljarder kronor högre än i mars 2020. Det beror främst på att det blev högre inkomster från moms och högre inbetalningar till skattekonton i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i mars till 85,5 miljarder kronor, vilket är 38,8 miljarder kronor lägre än samma månad 2020. Utgifterna för de delar i statens budget som inte omfattas av utgiftstaket blev 57,9 miljarder kronor lägre i år. Det förklaras till stor del av månadsförskjutningar av betalningar på drygt 40 miljarder kronor.

De takbegränsade utgifterna blev dock 19,5 miljarder kronor högre än i mars förra året och uppgick till 137,6 miljarder kronor. De högre utgifterna avser framför allt bidrag inom hälso- och sjukvård, utbildningsområdet samt arbetslöshetsersättning.

Saldot i statens budget för årets första kvartal blev ett överskott på 64,3 miljarder kronor. Det är 50,5 miljarder kronor högre än under motsvarande period 2020.

De totala inkomsterna för första kvartalet blev 334,5 miljarder kronor, vilket är 19,8 miljarder kronor (6,3 procent) högre än för första kvartalet 2020. De totala utgifterna blev 30,7 miljarder kronor (10,2 procent) lägre än föregående år och uppgår till 270,3 miljarder kronor. De takbegränsade utgifterna blev dock 49,4 miljarder kronor (14,3 procent) högre än för första kvartalet 2020 och uppgår till 394,8 miljarder kronor.

Riksdagen har hittills i år beslutat om sju ändringsbudgetar som innebär att ytterligare 105,2 miljarder kronor har anvisats statens budget jämfört med den ursprungliga budgeten för 2021. ESV fortsätter att analysera utfallet för statens budget och effekterna av ändringsbudgetarna, framför allt med anledning av det nya coronaviruset.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 maj 2021.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget hittar du information om statens inkomster och utgifter samt saldot för statens budget varje månad. Du kan till exempel ta reda på hur stor del av arbetsgivaravgifterna som är allmän löneavgift (som egentligen är en skatt).

Dela

Kontakt