Statens inkomster fortsatte att öka i juli

2021-08-31 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 8,1 miljarder kronor, vilket är 42,6 miljarder kronor högre än i juli 2020. Det beror både på att månadens inkomster ökade och att utgifterna minskade jämfört med föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar saldot i statens budget januari till december 2020 och januari till juli 2021.

De totala inkomsterna i statens budget blev 97,6 miljarder kronor i juli, vilket är 27,6 miljarder kronor (39,5 procent) högre än i juli 2020. Bland annat ökade skatt på inkomst till 63,0 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor högre än i juli 2020. Det beror främst på högre skatteinbetalningar för beskattningsåret 2021. Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 8,0 miljarder kronor högre och uppgick till 38,0 miljarder kronor. Det beror i huvudsak på den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter som minskade inkomsterna under perioden april–juli 2020.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 89,5 miljarder kronor i juli, vilket är 14,9 miljarder kronor lägre än samma månad 2020. Skillnaden beror främst på att staten betalade ut ett engångsstöd till kommuner och regioner på 26,0 miljarder kronor i juli förra året, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Statens allmänna bidrag till kommuner och regioner ökade däremot med 2,3 miljarder kronor jämfört med juli 2020. De coronarelaterade utgifterna inom hälso- och sjukvård fortsätter också att öka och blev 4,9 miljarder kronor högre än i juli föregående år. Utgifterna avser bland annat statsbidrag till följd av covid-19 och vaccinationer mot covid-19. Inom kultur- och fritid samt kommunikationer blev utgifterna 2,0 respektive 1,3 miljarder kronor högre jämfört med samma månad 2020.

För januari–juli blev saldot i statens budget ett överskott på 58,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 164,3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 105,9 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 713,1 miljarder kronor hittills i år, vilket är 133,8 miljarder kronor (23,1 procent) högre än januari–juli föregående år. Utgifterna blev 30,5 miljarder kronor (4,5 procent) lägre än motsvarande period föregående år och uppgår till 654,7 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 september 2021.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget hittar du information om statens inkomster och utgifter samt saldot för statens budget varje månad. Du kan till exempel ta reda på att statens inkomster från alkoholskatt uppgår till 9 648 miljoner kronor för perioden januari–juli i år, vilket är en ökning med 339 miljoner kronor jämfört med samma period 2020.

Dela

Kontakt