Statens avgiftsintäkter minskade under 2020

2021-04-28 | Nyhet

De totala intäkterna i statens avgiftsbelagda verksamhet uppgick till 68 miljarder kronor för 2020, vilket är en minskning med 5 miljarder kronor jämfört med 2019. Det beror främst på att de utomstatliga avgifterna minskade, delvis med anledning av coronapandemin. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga avgiftsrapport.

De totala intäkterna i statens offentligrättsliga verksamhet uppgick till 18 miljarder kronor under 2020, medan de totala intäkterna i uppdragsverksamheten uppgick till 50 miljarder kronor. Totalt minskade statens avgiftsintäkter med 5 miljarder kronor jämfört med 2019, vilket främst beror minskade intäkter från den utomstatliga uppdragsverksamheten.

De statliga myndigheterna, exklusive affärsverken, stod för 54 miljarder kronor av de totala intäkterna. Dessa intäkter minskade med 3 miljarder kronor jämfört med 2019. Det beror till stor del på att flera verksamheter påverkades av coronapandemin, bland annat Polismyndighetens passverksamhet och museernas uppdragsverksamhet.

Dela

Kontakt