Snart dags för EA-uppföljning för 2021

2021-11-17 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket fortsätter 2021 att utveckla den nya metoden för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken (EA-uppföljningen).

På samma sätt som förra året är en del av uppföljningen att samtliga myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska besvara en enkät. Den följer upp hur myndigheten har följt ett urval av bestämmelser inom EA‑regelverket under året.

Enkäten öppnar den 26 november och ska besvaras senast den 16 december. Alla myndigheter kommer få ett mejl med en länk till enkäten när den har öppnat.

Dela

Kontakt